Adolphson & Falk

Adolphson & Falk

Gula Änglarnas Vinterkonsert

Välkommen till Gula Änglarna!
– en ideell organisation som stödjer människor som lever i hemlöshet och andra svåra situationer.

Gula Änglarnas Vinterkonsert den 7 dec.
www.gulaanglarna.se/vinterkonsert

Varmt välkomna till en fantastisk kväll med Tomas Ledin, Rigmor Gustafsson, Daniel Karlsson, Adolphson & Falk, Anna Järvinen och Gladys Del Pilar med Musikhusets Gospelkör. Gästtalare är Peter Schéle. Läs mer om under fliken vinterkonsert.