Adolphson & Falk

Adolphson & Falk

Vi blev inbjudna till samtal med tre intressanta människor med speciell bakgrund.
Systrarna Hédi Fried och Livia Fränkel är båda överlevande från Auschwitz. Julie Lindahl är barnbarn till en SS-officer i den tyska armén under andra världskriget. Samtalen ledde fram till tre sånger om deras mörka minnen, tre berättelser, tre dedikationer. Sångerna är skrivna för att stödja Hédis, Livias, Julies och andras viktiga arbete med att förmedla och levandegöra historier som inte får glömmas bort, någonsin. Sångerna publiceras 20 maj.

”När vi första gången hörde sångerna fick vi gåshud över hela kroppen. Oerhört gripande och fina sånger. Stort tack för att ni tillverkade dessa”.
/ Hedi Fried och Livia Fränkel

”När jag fick höra Julies sång slogs jag av dess empati och sanning. Den fångar känslan av att bära på en stor skuld som inte tillhör en själv och, genom den vackra musiken, visar vägen framåt”.
/ Julie Lindahl

Fakta om inspelningarna
”Skärvor av ett liv” och ”När den sista rösten tystnat” är inspelade 10 – 11 januari 2022 i Atlantis studios i Stockholm.
Tekniker: Niclas Lindström
Assisterande tekniker: Calle Gustavsson
”Julies sång” är inspelad hemmavid under oktober 2019 av Dag Lundquist.
Mix av Dag Lundquist januari – februari 2022
Mastering av Claes Persson, CRP Recording, april 2022
Inspelningarna är producerade av Dag Lundquist, Tomas Adolphson och Anders Falk

Skärvor av ett liv
Text: Anders Falk
Musik: Tomas Adolphson och Anders Falk
Anders Falk: Sång
Tomas Adolphson: Sång
Margareta Bengtson: Harpa
Hans Loelv: Piano
Dag Lundquist: Slagverk
Magnus Marcks: Kontrabas
Andreas Nyberg: Violin

När den sista rösten tystnat
Text: Tomas Adolphson
Musik: Tomas Adolphson och Anders Falk
Tomas Adolphson: Sång
Madelene Johansson: Tvärflöjt
Hans Loelv: Piano
Magnus Marcks: Kontrabas
Anders Modigh: Cello
Andreas Nyberg: Violin
Stråk- och flöjtarrangemang: Magnus Marcks

Julies sång
Text: Anders Falk
Musik: Tomas Adolphson och Anders Falk
Anders Falk: Sång och gitarr
Tomas Adolphson: Sång, gitarr och ukulele
Hans Loelv: Dragspel
Dag Lundquist: Slagverk
Magnus Marcks: Kontrabas

Bild: John Falk Rodén
Skivbolag: AF music AB
Distribution: Playground music AB

Mer info och kontakter

adolphsonfalk.se,
facebook.com/AdolphsonFalk

Konsert & Projektledning: MTA Production, Hilda Sandgren, hilda@mtaprod.se, 0704-408 500 www.mtaprod.se

Distribution: Playground Music, Lars Tengroth, tengroth@playgroundmusic.com 0703 755 099 playgroundmusic.se